Chi tiết tin


Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức năm 2017
27/11/2017

- Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

- Căn cứ kết quả chấm điểm kiểm tra, sát hạch của Hội đồng xét tuyển;

- Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang năm 2017 xin thông báo:

1.  Kết quả điểm xét tuyển viên chức tại Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang cho các thí sinh tham gia xét tuyển như sau

                                                (Xem danh sách kèm theo tại đây)

2. Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện nhận đơn đề nghị phúc khảo của thí sinh tham gia xét tuyển kể từ ngày 24/11/2017 đến hết ngày 08/12/2017 để xem xét, giải quyết theo quy định.

Nơi nhận đơn phúc khảo: Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang - Địa chỉ: số 4A Hùng Vương, P1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang (lầu 6).