Chi tiết tin


Thông báo Thay đổi ngày tổ chức Hội nghị Khoa học kỹ thuật năm 2017
02/01/2018

             Do cơn bão sô 16 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Tiền Giang trong ngày 25 và 26 tháng 12 năm 2017. Vì vậy, Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang xin thông báo thời gian tổ chức Hội nghị Khoa học kỹ thuật năm 2017 sẽ tổ chức vào lúc 13 giờ ngày 09 tháng 01 năm 2017 (chiều thứ ba).

  • Thông báo số 454/TB-BVPS                                                    Xem chi tiết tại đây
  • Thông báo số 457/TB-BVPS                                                    Xem chi tiết tại đây
  • Thông báo số 458/TB-BVPS                                                    Xem chi tiết tại đây