Skip to Content

Hoạt động Công đoàn Hoạt động Công đoàn

Văn bản trang chủ Văn bản trang chủ

VĂN BẢN MỚI
 Thông báo số: 22/BVPS-HCQT V/v Yêu cầu báo giá bàn mặt đá hoa cương khoa xét nghiệm
 Thông báo số 17/BVPS-HCQT V/v yêu cầu báo giá bán bảo hiểm cháy nổ
 Thông báo số 16/BVPS-HCQT V/v yêu cầu báo giá kiểm toán tài chính năm 2017 của Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang
 Kế hoạch số 36/KH-BVPS Tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2018
 Thông báo số 37/TB-BVPS về việc Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2018

Thông báo Thông báo

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Videos Videos

Go to All