Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

Tập huấn Tập huấn

TẬP HUẤN KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN NĂM 2018

Ngày 21, 22 tháng 8 năm 2018, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện phụ sản Tiền Giang tập huấn cho toàn thể nhân viên Bệnh viện tại Hội trường 2. Nội dung tập huấn về:

- Phòng ngừa chuẩn

- Phân loại thu gom, vận chuyển lưu giữ chất thải rắn

- Hướng dẫn thực hành vệ sinh tay

- Quy trình xử lý dụng cụ nội soi