Truy cập nội dung luôn

KHOA XÉT NGHIỆM KHOA XÉT NGHIỆM

KHOA XÉT NGHIỆM

             Khoa xét nghiệm Bệnh viện Phụ sàn Tiền Giang là khoa thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán bệnh lý để hỗ trợ cho các khoa lâm sàng. Khoa được sự chỉ đạo trực tiếp  của Ban Giám  Đốc, tổ chức thực hiện đảm bảo kết quả chính xác và kịp thời cho yêu cầu của bác sĩ.

 1. NHÂN SỰ:
 • Trưởng khoa: CN. Nguyễn Đặng Thuận.
 • Tổng số: 08 viên chức
 • CNXN: 02
 • CN CNSH: 03
 • KTV XN: 01
 • Khác ( ĐD, NHS ): 02

    II. TRANG THIẾT BỊ:

 • Máy huyết học : 02
 • Máy sinh hóa: 02
 • Máy miễn dịch: 01
 • Máy đông máu: 01
 • Máy phân tích nước tiểu: 04
 • Kính hiển vi và các thiết bị hỗ trợ.                                  Máy huyết học - Máy miễn dịch - máy ly tâm


                                      Máy đông máu - Máy sinh hóa - máy nước tiểu
 


III. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

 1. Chức năng:
 2. Nhiệm vụ: Thực hiệc các loại xét nghiệm sau:
 • Huyết đồ.
 • Nhóm máu ABO - Rh.
 • Đông máu toàn bộ.
 • Tổng phân tích nước tiểu.
 • Xét nghiệm sinh hóa: Glucose, AST - ALT - GGT, Ure - Creatinin, Acid uric.
 • CRP.
 • Pap'smear.                                            Nhân viên đọc Pap'smear

 • Là cơ sở thực hiện các xét nghiệm huyết học, sinh hóa, miễn dịch, đạt an toàn sinh học cấp 2, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán bệnh, theo dõi kết quả điều trị và nâng cao chất lượng dân số.

Lấy máu bệnh nhân

IV. ​HƯỚNG PHÁT TRIỂN

 • Nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.
 • Đảm bảo khám chăm sóc bệnh toàn diện.
 • Tăng cường các dịch vụ tại khoa.

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 7
  Tổng lượt truy cập: 29799