Truy cập nội dung luôn

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Xem
36/KH-BVPS 05-02-2018 Kế hoạch số 36/KH-BVPS Tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2018 Xem
37/KH-BVPS 05-02-2018 Thông báo số 37/TB-BVPS về việc Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2018 Xem
457/TB-BVPS 29-12-2017 Thông báo số 457/TB-BVPS về Thay đổi ngày tổ chức Hội nghị Khoa học kỹ thuật năm 2017 Xem
454/TB-BVPS 29-12-2017 Thông báo số 454/TB-BVPS về Thay đổi ngày tổ chức Hội nghị Khoa học kỹ thuật năm 2017 Xem
458/TB-BVPS 29-12-2017 Thông báo số 458/TB-BVPS về Thay đổi ngày tổ chức Hội nghị Khoa học kỹ thuật năm 2017 Xem
447 25-12-2017 Chưa tổ chức Hội nghị Khoa học kỹ thuật năm 2017 để phòng chống bão số 16 Xem
446 25-12-2017 Chưa tổ chức Hội nghị Khoa học kỹ thuật năm 2017 để phòng chống bão số 16 Xem
4210/QĐ-BYT 20-09-2017 Quyết định 4210/QĐ-BYT về quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Xem
3735/KH-SYT 26-10-2016 Kế hoạch số 3735/KH-SYT ngày 26/10/2016 V/v Kế hoạch Kiểm tra hoạt động Trung tâm y tế huyện, thị, thành phố năm 2016
CV-02 26-10-2016 Công văn số 3720/SYT-NVY ngày 25/10/2016 V/v Xác định danh sách cơ sở KCB có đủ điều kiện KCB BHYT ban đầu năm 2017
3724/KH-SYT 26-10-2016 Kế hoạch số 3724/KH-SYT ngày 25/10/2016 V/v Kế hoạch Triển khai thực hiện cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”
3533/SYT-NVD 26-10-2016 Công văn số 3533/SYT-NVD ngày 11/10/2016 V/v Thông báo danh mục vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán invitro không lựa chọn được nhà thầu năm 2016

Thông báo Thông báo

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 4
  Tổng lượt truy cập: 1314