Truy cập nội dung luôn

Giới thiệu đơn vị Giới thiệu đơn vị

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG

I. THÔNG TIN CHUNG
 
- Tên đơn vị: Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang
- Địa chỉ: 04A, Hùng Vương, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
- Điện thoại: (0273)3 887160, Fax: (073)3 887160
- Cơ quan chủ quản: Sở Y tế Tiền Giang
- Email: bvphusan_khth@yahoo.com.vn
 
* Tổng số biên chế 179. Tổng số nhân lực hiện có là 162 và 14 Hợp đồng 68
Trong đó bao gồm:
- Bác sĩ: 26
- Hộ sinh: 70 (Đại học, Trung học, Sơ học)

Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang - năm 2017

 
II. THÔNG TIN RIÊNG

1. Lãnh đạo đơn vị
 
-Q.Giám đốc: BSCKII Võ Thị Thu Hà
Điện thoại: 0913751001
- Phó Giám đốc: BSCKI Vũ Minh Trọng
Điện thoại: 0918515292
 
2. Cơ cấu tổ chức
 
- Phòng Tổ chức Hành chánh, Điện thoại: (0273)3 887 160
- Phòng Kế hoạch tổng hợp, Điện thoại: (0273)3 888 723
- Phòng Tài chánh Kế toán, Điện thoại: (0273)3 887 510
- Phòng Điều dưỡng, Điện thoại: (0273)3 874 109
- Khoa Sản, Điện thoại: (0273)3 880 051
- Khoa PTGMHS, Điện thoại: (0273)3 971 881
- Khoa Khám - Cấp cứu
- Khoa Phụ
- Khoa Dược, Điện thoại: (0273)3 888 724
- Khoa CĐHA
- Khoa Xét nghiệm
- Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
 
3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

- Thực hiện tốt chỉ thị 06/2007/CT-BYT về việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân và chương trình 527/CT-BYT
- Đào tạo và huấn luyện: đào tạo tại chỗ và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới
- Nghiên cứu khoa học
- Chỉ đạo tuyến
- Phòng bệnh
- Hợp tác quốc tế
- Quản lý bệnh viện: quản lý kinh tế y tế, công tác thu viện phí, BHYT, trang thiết bị
- Công tác dược.