Truy cập nội dung luôn

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

 1. NHÂN SỰ
   

                          Cn.Huỳnh Thị Kim Oanh

 • Số lượng NV : Gồm trưởng phòng và 01 nhân viên CNHS: 01 & HSTH: 01
  Tổng số NHS tại các khoa: 84 (13 Cử nhân ĐH)
 • KTV.Y: 13 (09 Cử nhân ĐH)

  Tập thể làm việc với phương chăm:

                    "NĂNG ĐỘNG – SÁNG TẠO - TẬN TÂM"

 1. CHỨC NĂNG

             Phòng Điều dưỡng Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

 2. NHIỆM VỤ

            - Tổ chức, chỉ đạo y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;

         - Đôn đốc, kiểm tra y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật bệnh viện và quy chế bệnh viện;

         - Xây dựng kế hoạch hoạt động của phòng Điều dưỡng, Đào tạo, nâng cao trình độ cho nữ hộ sinh, kỹ thuật viên. Tham gia hướng dẫn thực hành, kiểm tra tay nghề cho nữ hộ sinh, kỹ thuật viên;

        -  Phối hợp với phòng Tổ chức Cán bộ bố trí và điều động nữ hộ sinh, kỹ thuật viên khi cần thay đổi nhân sự trong bệnh viện;

        - Tham gia nghiên cứu khoa học, huấn luyện và chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực chăm sóc người bệnh;
      
        - Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh;

        - Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;

         - Định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo công tác Điều dưỡng lên Giám đốc bệnh viện.

 

 1. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

        - Từng bước củng cố và nâng cao trình độ cho toàn hệ thống Nữ hộ sinh, kỹ thuật viên nhằm đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho khách hàng với sự hài lòng cao.

        - Tiếp tục xây dựng, cập nhật và chuẩn hóa quy trình kỷ thuật theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng Bệnh viện.

        - Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo lại để nâng cao tính chuyên nghiệp của Nữ hộ sinh, kỹ thuật viên.

        - Tham gia nghiên cứu khoa học thực hành dựa vào bằng chứng để cải tiến và nâng cao chất lượng chăm sóc, phục vụ người bệnh.

      - Thực hiện tốt kỹ năng giao tiếp tại Bệnh viện, tạo sự hài lòng cho khách hàng, người bệnh đến khám và điều trị . Sự hài ḷòng của người bệnh là chất lượng, là sứ mệnh của hệ điều dưỡng Bệnh viện Phụ sản Phụ sản Tiền Giang.

       - Phấn đấu đến năm 2018 các dịch vụ chăm sóc của Nữ hộ sinh, kỹ thuật viên đáp ứng nhu cầu chăm sóc cơ bản, an toàn và có chất lượng tạo sự hài lòng cho khách hàng, người bệnh đến khám và điều trị.

 1. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG

Hội thi  ĐD – NHS – KTV NĂM 2017

 

      Chuẩn bị vào cuộc thi

          

Bắt đầu cuộc thi

Căng thẳng trong cuộc thi

               Kết thúc cuộc thi