Truy cập nội dung luôn

Giới thiệu Ban Giám đốc Giới thiệu Ban Giám đốc

  BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG

       1. Ông Phạm Văn Lực

         Ngày tháng năm sinh: 01/01/1967 

         Trình độ chuyên môn: BSCKII

         ĐT: 0919181326

         Email: bsluctpd@gmail.com

                                            

           2. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

                Ngày tháng năm sinh: 01/01/1969

                Trình độ chuyên môn: BSCKII

                 ĐT: 0918107797

                 Email: thuthuytg69@gmail.com

                                        

           3. Ông Nguyễn Trọng Hảo

               Ngày tháng năm sinh: 13/05/1969

              Trình độ chuyên môn: BSCKII

               ĐT: 0919181863

              Email: