Truy cập nội dung luôn

Hoạt động Công đoàn Hoạt động Công đoàn

Văn bản trang chủ Văn bản trang chủ

VĂN BẢN MỚI
 Thông báo số: 49/BVPS-HCQT V/v yêu cầu báo giá trang thiết bị phòng vô sinh
 Thông báo số: 48/BVPS V/v yêu cầu báo giá lắp đặt bộ đọc thẻ từ
 Thông báo số: 44/BVPS-HCQT về việc yêu cầu báo giá bán bảo hiểm cháy nổ
 Thông báo số 103/TB-BVPS về thời gian tổ chức ôn thi và xét tuyển viên chức y tế năm 2018
 Thông báo số: 22/BVPS-HCQT V/v Yêu cầu báo giá bàn mặt đá hoa cương khoa xét nghiệm

Thông báo Thông báo

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1