Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Bệnh viện phụ sản Tiền Giang

Danh sách tin Danh sách tin

Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức năm 2017
- Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; - Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy...

Thông báo Thông báo

Phân tuyến kỹ thuật 2016

1. Phân tuyến Kỹ thuật 2016

Xem chi tiết tại đây


Tin liên quan
GIỚI THIỆU PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP    07/02/2018
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH BỆNH VIỆN    16/01/2018
Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang tổ chức hội nghị khoa học kỹ thuật 2017    15/01/2018
Giới thiệu Khoa Sơ sinh    11/01/2018
THÔNG TIN KHOA PHỤ    10/01/2018
Sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh    04/12/2017
KỸ THUẬT EENC    04/12/2017
GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ    04/12/2017
PHẦU THUẬT GÂY MÊ HỒI SỨC    04/12/2017
Thông tin khoa Cấp cứu    01/12/2017

Liên kết Liên kết

Bản đồ Bản đồ